Betong, murning & puts

Betong, murbruk och puts är smarta och pålitliga skydd mot fukt och yttre påverkan. Med rätt underhåll och reparationsarbete har du goda utsikter att upprätthålla en energi- och kostnadseffektiv fasad som ger din fastighet ett långt liv. Vi utför alla uppdrag inom betong, murning och putsning via rep, och tar hjälp av ställning de gånger det är ett bra komplement.

Reparation av betong

Betong har i stort sett alla egenskaper vi är ute efter när vi vill bygga beständigt, hållbart och säkert. Fukt, mögel och bränder är i regel ingenting som påverkar själva betongen. Rätt sammansatt klarar betong dessutom kraftig kyla. Inför ett uppdrag inspekterar vi dina ytor, kartlägger avvikelser och utför rensningen med hjälp av handverktyg. Vi kan också mäta djupet på armeringen och ta kärnborrprover för analys som hjälper oss att hitta rätt åtgärdsprogram. När vi startar uppdraget utför vi sedan reparationsarbetet effektivt från rep.

Murade konstruktioner

Murade konstruktioner har en lång historia, det är ett bevis på att det är en pålitlig metod. Idag ställer vi specifika krav på rätt hållfasthet, täthet och värmebeständighet hos murbruket. Hos Vyn har vi kunskaper om reparation av murverk hos både äldre och nyare fastigheter. Från rep kommer vi smidigt åt att laga mindre skador genom att byta ut sprucken eller sliten sten och foga om murverk.

Putsade fasader

En putsad fasad ger en byggnad ett gott skydd mot väder och vind. Väl utfört kan en putsad yta hålla sin fin utan särskilt omfattande underhåll i många år. I en miljö där putsen ofta utsätts för väta, fukt och låga temperaturer påverkas ytans skick. Då kan fasaden behöva antingen lagas eller helt putsas om. Vi ser över den putsade ytans kondition och knackar ner skadade partier. Yrkesklättring är en väl anpassad metod för att knacka ner puts och laga mindre skador där det behövs.

Långsiktigt underhåll

Att regelbundet se över och underhålla ditt skydd mot fukt och yttre påverkan är att förlänga livet på hela din fastighet. Ett sådant långsiktigt arbete blir än mer ekonomiskt när det utförs med en effektiv arbetsmetod som inte kräver en dyr ställning eller långa uppstartstider.

Uppdrag vi utför via rep är skonsamma mot både fastigheten själv och den kringliggande miljön. Vi kommer smidigt åt områden och ytor som annars kan vara knepiga att nå, i till exempel i trånga gränder, på innergårdar, i slutna utrymmen som cisterner eller på hög höjd.

Isover Billesholm

Uppdrag i slutet utrymme

Fukt i en silo kan göra att innehållet bildar en hård kaka som stoppar flödet. Det var precis vad som hände i en av Isovers silos i Billesholm. Från rep firade vi oss ner ovanifrån och befriade silon från 250 ton obrukbart material så att produktionsstoppet inte blev längre än nödvändigt. Att vi kunde utföra arbetet ovanifrån gjorde det säkert eftersom material aldrig riskerade falla ner över någon.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.