Rådgivning

Kring åtkomstsystem för fasader

Boka möte

Rådgivning vid nybyggnation för att göra fasader tillgängliga för reparbete.

Kontakta en konsult direkt

Kontakta oss

Rådgivning som sänker driftskostnader

Ju tidigare du börjar planera hur fastighetens fasader, tak och atrium ska underhållas, desto mer kostnadseffektiv blir lösningen. Vi tar utgångspunkt i fastighetens förutsättningar för att kunna ta de mest lönsamma och långsiktigt hållbara besluten kring underhållsarbete och fallskydd. Du får en lösning för helheten som är baserad på vad din fastighet behöver och vi kan integrera skenor för reparbete redan i byggnadens design. På det sättet kan du bevara fastighetens uttryck och kvalitet över tid.

Inte bara fasta system

Styrkan i att utvärdera alternativen för underhåll på förhand ligger i att inte råka låsa sig till ett ineffektivt sätt att hantera framtida underhållsarbete. Vissa delar av din fastighet kanske kräver ett fast system för reparbete för att garantera en effektiv åtkomst, för andra delar kan lift vara det mest fördelaktiga. Hur lösningen vi tar fram för din fastighet ser ut, det beror på ja, precis hur din fastighet kommer se ut.

Så funkar rådgivning

Först bokar vi ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte. Då får du berätta vad det är för fastighet du ska bygga, vilka utmaningar du själv har identifierat och vi presenterar vad vi kan göra.

När vi bestämt oss för ett samarbete kopplar vi ihop vår konsult med det befintliga teamet som oftast består av arkitekt, konstruktör, projektledare och konsult från Vyn. Härifrån följer vår konsult med hela vägen från planering till installation. Vår uppgift är att ta hand om funktion och säkerhet, och hur svaret på uppgiften kan integreras i fastigheten. Vi tar också fram vilka produkter som bäst uppfyller behoven.

“ Att överväga reparbete för underhåll är idag lika naturligt som att tänka solceller, gröna tak och cykelställ vid nybyggnation..”

Fasta system

För underhållsarbete från rep och fallskydd

Boka möte

Planering och installation av fasta system för reparbete respektive fallskydd.

jon@vyn.se

0709- 963 95 38

Kontakta oss

System för reparbete

Det kommer en dag när du behöver utföra visst underhållsarbete på din fastighet. Fönsterputsning och fasadtvätt, de allra flesta gångerna, men även mindre eller större reparationer och montage på sikt. Ett fast system för reparbete kan öka effektiviteten, sänka kostnader och ger mindre störningar när du till exempel installerar eller byter ut skyltar och belysning. Reparbete är dessutom en metod som är skonsam mot miljön eftersom inga tunga transporter eller liftar behövs.

System för fallskydd

Alla miljöer där det finns en fallhöjd som är två meter eller högre är fallriskmiljöer. För att få vistas där ställer lagen vissa krav på fallskydd och säkerhet. Funktionaliteten är det absolut viktigaste när det kommer till att uppnå målet: att undvika fallolyckor. Därför rekommenderar vi endast användbara produkter och system som ger dig ett större värde än det att endast uppfylla lagkraven.

Ett system för alla leverantörer

Ett fast system är en investering du gör samtidigt med andra som en ny fastighet behöver. Fasta system är framför allt en genväg till att göra allt framtida arbete kring fasader och tak smidigare, säkrare och billigare. Systemen gör inte heller att du binder dig till en enskild leverantör av tjänster. De fasta system vi monterar är öppna så att alla professionella leverantörer kan använda sig av dem helt utan problem.

“Att överväga reparbete för underhåll är idag lika naturligt som att tänka solceller, gröna tak och cykelställ vid nybyggnation..”

Så går processen till

Fasta system steg för steg

1.

Uppstart

Det första mötet med en konsult är alltid kostnadsfritt. Då går vi igenom fastighetens behov, vilka hinder och möjligheter som finns eller kan uppstå. Syftet är att skapa en gemensam bild över vilka alternativ som finns och kan vägas mot varandra. Vi diskuterar både för- och nackdelar med de olika alternativen.

2.

Samarbetet

Om du kommer fram till att du behöver installationer för reparbete eller fallskyddssystem, kopplar vi in vår konsult ihop med det team som projekterar berörda delar av fastigheten. För att lösningen ska bli bra bör både arkitekt, konstruktör, projektledare och eventuellt beställare finnas med i teamet. Tillsammans arbetar vi fram lösningarna under ett antal möten fram till dess att det är dags för installation. Vår konsult hjälper till att ta fram priser för produkter och installation.

3.

Installation

Vi tar hand om installationen hela vägen från planering till montage och levererar systemet klart att använda. Då får du också en fullständig manual som beskriver hur systemet är tänkt att användas, vilka krav du ska ställa på dina framtida leverantörer, vilka laster som är framräknade och vad som gäller för årlig kontroll. Den här manualen kan du dela med framtida leverantörer eller samarbetspartners som behöver information om systemet. Löpande under installationen gör vi egenkontroller som besiktigar systemet del för del så att installationen är godkänd för användning direkt.

4.

Kontroller

En gång om året ska varje sken- och vajersystem samt ankarpunkter kontrolleras. För alla system vi installerar erbjuder vi en kontrolltjänst där vi lägger upp systemets olika delar i ett digitalt verktyg som påminner både oss och dig som beställare när det är dags för kontroll. Du kan också få en egen inloggning och själv följa systemets status.

Malmö Live

Montage

Som centralt konserthus, kongresscenter och hotell axlar Malmö Live en betydande roll i stadens skyline. Vintertid lyser vi upp konturerna med ledbelysning monterad från rep.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.