Fogning, målning & plåtarbeten

Fogning, målning &
plåtarbeten

Underhållet av de allra yttersta detaljerna är vad som hjälper din fasad att skydda sig själv. Vi tar hand om reparationer och lagningsarbeten som inkluderar fogning, målning och plåtarbeten på alla typer av byggnader och ytor. Via rep kommer vi åt höga höjder och knepigt placerade utrymmen obehindrat.

Fogning

Täthet är en av de viktigaste faktorerna att räkna på när det kommer till att bygga energismarta, hållbara konstruktioner. Fogar som underhålls och byts ut över tid är ett relativt litet ingrepp men en stor kostnadsbesparande åtgärd eftersom täta fogar hjälper till att skydda hela byggnaden mot fukt. Vi hjälper dig med fogning mellan betongelement, runt fönster och plåtdetaljer. Vi utför också fräsning och renoverar murfogar från rep.

Målning

Färg och finish fulländar en ny byggnad eller ett reparationsarbete. Vi tar oss an alla typer av måleriuppdrag på hög höjd eller i svåråtkomliga utrymmen. Från rep kommer vi åt bland annat innergårdar, balkonger, fasader i gränder, sluttande tak och under takfoten på din fastighet. Hos oss hittar du hantverkare med härdplastutbildning och särskild kompetens att hantera kemikalier som innebär hälsorisker.

Plåtarbete

Plåtdetaljerna på din konstruktion bär den viktiga uppgiften att skydda fasad och ytskikt på särskilt utsatta ställen. Därför blir korrekt underhåll av plåt avgörande när det kommer till att säkerställa ett långt och hälsosamt liv för hela fasaden. Från rep kommer vi smidigt åt alla möjliga - och omöjliga - placeringar av till exempel bleck, häng- och stuprännor. Vi inspekterar och rekommenderar åtgärder, ersätter skadad plåt eller byter ut delar efter behov.

Rätt kombination av material

Allt funkar inte med allt. Olika material har olika styrkor och svagheter. För att uppnå beständighet i både funktion och estetik över tid behöver allt underhållsarbete genomföras med ett helhetsperspektiv på konstruktionen.

När vi tar oss an ett uppdrag som involverar fogning, målning eller plåtarbeten tar vi alltid största hänsyn till hus olika materials egenskaper samspelar med kringliggande material. Vår ambition är alltid att reparera för att lagningen ska få så lång och säker livslängd som möjligt.

Ett uppdrag som ger utrymme åt genomtänkta materialval i uppstarten sparar dig tid, pengar och huvudbry i längden.

Brf Vårvinden

Inspektion, fasadtvätt, betonglagning och målning.

Bostadsrättsföreningen Vårvinden i södra Lund består av 124 lägenheter byggda år 1968. Vi blev kontaktade när husens fasader behövde tvätt, ommålning och viss renovering - ett uppdrag som utökades till fler uppgifter under arbetets gång. I stället för att ta in olika aktörer för respektive åtgärd kunde vi ta hand om alla moment via rep och spara beställaren administrationstid. För det här projektet var metoden reparbete gynnsam på flera sätt eftersom det gav både oss och kunden stor flexibilitet.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.