Glas, montage & inspektion

Glas, montage &
inspektion

Vi utför montage- och inspektionsuppdrag på hög höjd och i svårtillgängliga utrymmen. Från rep monterar vi bland annat glas, skyltar, snörasskydd och belysning med korta uppstartstider. Vi inspekterar betong- och stålkonstruktioner smidigt och säkert.

Glasmontage

Vi utför hela glasmontage och byter ut skadat glas på alla typer av fastigheter. Med hjälp av rep kommer vi enkelt åt på hög höjd utan långa och kostsamma uppstartstider eller ställningar. Glasmontage via rep är en säker och effektiv metod som förenklar arbetet och kan spara in kostnader för dyra kranar.

Skyltar och belysning

Uppdrag som montering av skyltar, el, vepor och armaturer på hög höjd är ofta tidsmässigt korta arbeten där det viktigaste är att komma så nära platsen för monteringen som möjligt. Från rep rör vi oss säkert och fritt längs fasader på till exempel hotell, kontorsbyggnader och kyrkor för att montera olika typer av skyltar, el och armaturer. Vi både monterar nytt och byter ut trasiga delar i till exempel LED-skyltar, alltid med snabb etablering.

Inspektion av byggnader

För att kunna garantera säkra fastigheter och förebygga kostsamt underhåll är inspektioner i lämpliga intervaller en god rutin. Vi tar inspektionsuppdrag för tak och fasader, men har också kompetens att utföra inspektion i mer krävande och svårtillgängliga utrymmen som till exempel brännkammare, schakt och silor. Vi har kompetens att utföra uppdrag i slutna utrymmen där extra stora krav ställs på riskanalyser och räddningsplan.

Montering och inspektion från rep

Av naturen är montering och inspektion båda uppdrag som är tidsmässigt ganska snabbt avklarade arbeten. Omfattande montage kräver såklart sin insats, men de är sällan så stora att det är ekonomiskt fördelaktigt att uppföra ställningar runt fastigheten. Genom att utföra den här typen av uppdrag från rep kan vi komma åt platsen för montage eller inspektion med god precision.

Montage och inspektion i svåra eller slutna utrymmen kräver särskild utbildning dels i själva uppdragsutförandet, dels i riskbedömning och upprättande av räddningsplan. När du anlitar oss för den här typen av uppdrag kan du vara trygg med att vi alltid kopplar in rätt kompetens för arbetet.

Ideon Gateway

Glas och montage

Ideon Gateway är en fastighet med hotell, restaurang, kontor och konferensanläggning. De 19 våningarna gör byggnaden till Lunds högsta hus. För att förbättra fasadernas skydd behövde vi tillfälligt lyfta ut totalt 3300 glaspaneler. Uppdraget krävde bland annat att vi tog fram två helt nya verktyg för att lyfta glas.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.