Kontakta oss

Vi utgår från Malmö och tar uppdrag i hela södra Sverige.

Redan tidigt i processen är vi en samarbetspartner att utväxla idéer med. Vår utgångspunkt är alltid säkerhet tillsammans med ett fokus på att hitta lösningar och att planera varje situation för att undvika olyckor. En stor del av vårt uppdrag är att stötta genom planering av ditt projekt och ge råd kring fallskydd och vilka uppdrag som är möjliga, eller inte, att utföra från rep.

För offerter, rådgivning eller andra samarbeten är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

“Att överväga reparbete för underhåll är idag lika naturligt som att tänka solceller, gröna tak och cykelställ vid nybyggnation..”

Jon Enström

VD & Konsult

SPRAT Level 3


jon@vyn.se
0709-63 95 38

Vidgar Vyn och klurar på lösningar för fasadunderhåll vid nybyggen.

Karl-Anton (K-A) Drotth

Projektledare

IRATA Level 3


karl-anton@vyn.se
0732-62 42 43

Minst 10 000 timmar i rep, fler med näsan i produktdatablad.

Axel Kristersson

Projektledare

SPRAT Level 1


axel@vyn.se
0726-01 81 01

Skriver projekt, driver projekt, avslutar projekt - är ett projekt!