Vyn gör fasader tillgängliga.

Vi arbetar med säkerhet på höjd: genom de system och produkter, den utbildning och rådgivning vi levererar, och i de entreprenader vi utför.

Våra uppdrag

Vårt arbete är uppdelat i två typer av uppdrag: det ena är planering och installation av fasta system för underhållsarbete eller fallskydd, det andra är utförandet av underhållsarbete eller entreprenader på höjd eller i svårtillgängliga utrymmen.

I vårt uppdrag att planera och installera fasta system gör vi åtkomsten till fasaden smidig, säker och långsiktigt effektiv både vad gäller ekonomi, tidsåtgång och miljöpåverkan. Vår styrka ligger i en bred kunskap om tillgängliga åtkomstsystem och hur de bäst anpassas med utgångspunkt i fastighetens design och framtida behov av underhåll.

Uppdrag inom entreprenader och underhållsarbeten utför vi från rep, en metod som ger oss möjlighet att arbeta på annars svåråtkomliga platser. Från rep utför vi en rad olika hantverks- och underhållsarbeten för fasader, atrium, industrifastigheter och liknande.

Certifierade reparbetare

Vi är medlemmar i SPRAT, the Society of Professional Rope Access Technicians. Samtliga reparbetare hos oss är utbildade och certifierade för att utföra professionellt reparbete enligt SPRAT eller IRATAs krav – vilket innebär att vi alltid verkar under än högre krav på säkerhet än vad Arbetsmiljöverket ställer.

SPRAT ställer bland annat krav på att vi alltid har en person på varje arbetsplats med den högsta nivån av certifikat, level 3, och att det finns både skriftlig riskanalys och räddningsplan. Som beställare kan du alltså känna dig fullkomligt trygg med att anlita oss för reparbeten.

Mer flex och mindre miljöpåverkan

För oss ligger fokus alltid på säkerhet och professionellt utförda uppdrag av välutbildad personal. Men mer än så ryms. Från rep vinner du flexibilitet under det pågående arbetet, det gör att vi hela tiden kan anpassa uppdraget efter dina förutsättningar. Vår arbetsmetod kräver inte heller tunga transporter till och från olika platser. Varje uppdrag med rep i stället för ställning sparar på det sättet in onödiga utsläpp.

En personlig partner i reparbete

Vad som en gång väcktes ur en personlig fascination för klättringens natur är idag ett professionellt engagemang i att utnyttja och utveckla repets fördelar som åtkomstmetod. I våra samarbeten är det just det engagemanget vi använder för att ge dig som beställare effektivast möjliga lösningar för din fastighet.