Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning används som ett skydd för att behålla bärkraften och hindra korrosion hos en stålkonstruktion. Vi utför våra uppdrag effektivt via rep och kommer därför åt annars otillgängliga utrymmen utan att du behöver lägga pengar på en byggnadsställning. Vi tar alltid ett helhetsgrepp kring rengöring och målning som startar med ett anpassat målningsprogram.

Kostnadseffektivt underhåll

Tidsbeständighet och kostnad är nära relaterade. Genom att regelbundet underhålla en konstruktion kan du både förebygga skador och åtgärda problem innan de blir alltför stora. Väl underhållen blir rostskyddsmålning ett ekonomiskt effektivt underhåll och en långsiktigt hållbar åtgärd eftersom du mer sällan behöver byta ut eller bygga om delar av fastigheten.

Rostskyddsmålning

Ytan hos alla metaller och legeringar påverkas av fukt, kemisk sammansättning och partiklar som finns i den omgivande miljön. Beroende på vilken metall eller legering och miljön som konstruktionen ska fungera i, tar vi fram ett anpassat målningsprogram som ger dig ett beständigt, snyggt och maximalt skyddande resultat av rostskyddsmålningen. Vi använder färger som ger ett pålitligt skydd mot rost och som påverkar den kringliggande naturen så lite som möjligt.

Medlem i Ytskyddsgruppen

Inomhus i en torr omgivning rostar stål i princip inte. Med luftfuktighet, föroreningar och smuts på ytan ökar risken för korrosion. De rostskyddsfärger som tillverkas idag ger överlag ett långlivat skydd mot rost. Som medlem i Ytskyddsgruppen samarbetar vi dessutom med konsulter som är experter på ytskikt, så att särskilt krävande uppdrag kan få en särskilt anpassad plan för ett pålitligt rostskydd.

Rostskyddsmålning från rep

När vi utför uppdrag från rep slipper du långa uppstartstider innan underhållsarbetet kan börja, dina kostnader blir ofta lägre och framför allt kan du få målning utförd i slutna utrymmen som nere i cisterner eller svårtillgängliga områden på undersidan av broar, på balkonger och liknande.

Reparbete är ett smidigt sätt att ta hand om underhållsarbeten utan att det stör verksamheten i närheten, som håller kostnader nere, minskar miljöpåverkan när tunga transporter inte behövs och som går snabbt att etablera. Reparbeten går utmärkt att utföra alla tider på dygnet eller i tidsintervaller för att inte begränsa driften eller andra arbeten som pågår samtidigt.

Turning Torso

Rostskyddsmålning

Turning Torso är Sveriges högsta skyskrapa med sina 190,4 meter. Byggnaden rymmer till större delen bostäder men också kontor och konferensvåningar. Vid underhållsarbete här är det ändå inte bara höjden som dikterar uppdragets ramar, det är också fastighetens vridning som gör det utmanande att komma åt överallt.

Nyheter

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.

Lagom till midsommar avslutar vi vårt montage på Citygate i Göteborg. Citygate är ett av många nybyggnadsprojekt där vi fått äran att agera bollplank för att hitta smarta och effektiva lösningar för underhållet som ska komma. För oss tog uppdraget fart på ”ritbordet” tidigt 2019 och i dagarna spändes de sista bultarna.

I slutet av maj skrev vi avtal för genomförandet av fönsterputs via rep av Hotell Gradienten i Jönköping. Entreprenaden av hotellet har genomförts av Skanska och efter sommaren ska byggnaden invigas. Under augusti kommer vi vara 4 certifierade yrkesklättrare på plats som kommer se till att alla fönsterpartier på den 18 våningar höga byggnaden blir skinande rena inför invigningen.