Uppdrag

Malmö Live

Montage

Vintertid lyser vi upp konturerna med ledbelysning monterad från rep.

BRF Vårvinden

Inspektion, fasadtvätt, betonglagning och målning.

Fasaden på BRF Vårvinden har uppvisat en del skador och nu vill man få en samlad bild över situationen.

Isover silo

Uppdrag i slutet utrymme

Fukt i en silo kan göra att innehållet bildar en hård kaka som stoppar flödet.

Akademiska hus

Fast system för fallskydd

Biomedicinskt centrum och Ekologihuset är två av Akademiska hus byggnader hos Lunds universitet.

Ica lager Helsingborg

Montage

I Helsingborg ligger ett av Icas två största lager i Sverige. Hit kommer leveranser som ska omfördelas till hela landet.

Skanska Epic

Rådgivning och installation av fast system

Tack vare 109 meter skena för reparbete kunde deras atrium bli en grön, levande miljö.

Ideon Gateway

Glas och montage

För att förbättra fasadernas skydd behövde vi tillfälligt lyfta ut totalt 3300 glaspaneler.

The Point, Hyllie

Fönsterputsning

Byggnaden är Öresundsregionens högsta och Sveriges näst högsta kontorsbyggnad med sina 110 meter.

Turning Torso

Rostskyddsmålning

När en byggnad roterar ett kvarts varv från topp till botten kan vi inte bara arbeta uppifrån och ner, utan måste följa byggnadens vridning.