Brf Vårvinden

Inspektion, fasadtvätt, betonglagning och målning.

Bostadsrättsföreningen Vårvinden i södra Lund består av 124 lägenheter byggda år 1968. Vi blev kontaktade när husens fasader behövde tvätt, ommålning och viss renovering - ett uppdrag som utökades till fler uppgifter under arbetets gång. I stället för att ta in olika aktörer för respektive åtgärd kunde vi ta hand om alla moment via rep och spara beställaren administrationstid. För det här projektet var metoden reparbete gynnsam på flera sätt eftersom det gav både oss och kunden stor flexibilitet.

Uppdrag

Vårt uppdrag blev att med så lite störning för de boende som möjligt, utföra underhållsarbete över föreningens fasader. Från rep varken hindrade vi de boendes utsikt eller påverkade rabatter och gångbanor intill husen. Med rep som metod i stället för ställning, kunde vi också minska oron och risken för inbrott. Dessutom kunde vi utföra de olika arbetena omlott beroende på väderlek och plats, en uppskattad tids- och kostnadsbesparande effekt

Utförande

Efter fasadtvätt började vi med att grundligt inspektera fasaden. Därefter lagade vi skador i betongen och fogade om vissa tegelfogar. När skadorna var lagade målade vi om alla delar som var svåra att komma åt.

Resultat

När vi var klara hade alla fasader fått en grundlig uppfräschning efter de behov vi upptäckte vid inspektionen. Uppdragsgivaren slapp projektleda olika aktörer för de olika åtgärderna och har återkommit med fler förfrågningar på uppdrag strax efter projektets slut.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.