Ideon Gateway

Glas och montage

Ideon Gateway är en fastighet med hotell, restaurang, kontor och konferensanläggning. De 19 våningarna gör byggnaden till Lunds högsta hus. För att förbättra fasadernas skydd behövde vi tillfälligt lyfta ut totalt 3300 glaspaneler. Uppdraget krävde bland annat att vi tog fram två helt nya verktyg för att lyfta glas.

Uppdrag

Vår uppgift var att komma åt skivmaterialet bakom glaspanelerna för att montera plåtvinklar som ett tillägg efter att en ny montageanvisning kommit till. De skivor som hade tagit skada bytte vi ut och vi dokumenterade noggrant hela arbetet i BIM 360.

Utförande

På kundens önskan genomförde vi ett par testdagar inför arbetet. Under testdagarna råkade ett snöoväder dra in men när inte ens det påverkade arbetet var kunden övertygad om sitt metodval.

För uppdraget designade vi och lät tillverka två helt nya, anpassade verktyg: det mindre glaslåsverktyget och kritiska glaslyftverktyget som också blev CE-märkt.

På grund av uppdragets storlek lyfte vi upp en container på taket för att förvara material och utrustning. Vi lade stor vikt vid riskanalyser som bland annat hanterade solpaneler och hur olika sorters glas säkras om det går sönder. Vi tog fram APD-planer för projektets olika faser och arrangerade en 4-stjärning entré för hotellets gäster. Genom en lång, inredd container kunde gäster säkert passera genom avspärrat område under entreprenadtiden. Brand, tillgänglighetsanpassning och skyltning var andra områden vi hanterade.

Vi kunde utföra uppdraget med väldigt liten störning för de som arbetade i eller besökte fastigheten och vi hittade lösningar på alla de utmaningar som uppstod. Under de 1,5 åren som uppdraget pågick hade vi nästan inga stillestånd tack vare att vi alltid kunde välja en fasad där vinden inte kom åt. Efter att uppdraget var avslutat fick kunden ett register där de kan överblicka resultatet av varje specifik åtgärd.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.