The Point, Hyllie

Fönsterputsning

Med veckad fasad, lutande tak och fasader ställer The Point i Hyllie krav på metodval när det kommer till fönsterputsning. Byggnaden är Öresundsregionens högsta och Sveriges näst högsta kontorsbyggnad med sina 110 meter.

Uppdrag

Vår uppgift var att putsa fönster på byggnadens oregelbundna fasad med rep som metod.

Utförande

Genom att putsa fönster via rep kunde vi smidigt komma åt fönster där fasaden lutar på ett sätt som inte hade varit möjligt, eller betydligt dyrare via kran eller lift. För reparbetet använde vi oss av redan installerade förankringspunkter och krönskydd som vi hjälpt till att ta fram. Längs fasaden sitter krokar som gjorde det möjligt för oss att följa med i fasadens lutning, en lösning som vi själva har föreslagit i rådgivningsfasen.

Resultat

Fönsterputsningen var flexibel att utföra från rep och blev starten på en serie andra mindre arbeten från rep över fasaden. Återkommande uppdrag har bland annat varit montering av solfilm, plåtarbeten, glasbyten och tätning efter behov.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.