Utbildning

Genom oss kan du gå kvalitetssäkrade utbildningar som ger certifiering för att arbeta säkert i fallriskmiljöer eller professionellt från rep. Utbildningarna ger vi via Cresto, vår samarbetspartner och utbildningsanordnare som har utbildat inom reparbete och fallskydd i hela Norden i över 30 år.

Våra kurser

Den här kursen ger dig kunskap om rådande lagar och normer som gäller i arbetsmiljöer där det finns fallrisker. Du får bland annat veta hur personlig fallskyddsutrustning ska användas på ett korrekt sätt och vikten av en god riskanalys och räddningsplan. I kursen får du praktisk utbildning i hur personlig fallskyddsutrustning ska användas.

I den här påbyggnadsutbildningen får du lära dig att rädda en person ur olika kritiska situationer som kan uppstå i arbete i fallriskmiljöer. Du får teoretisk kunskap i bland annat lagar, regler och säkerhetsarbete som rör en räddning. Du får också praktiskt lära dig hur du evakuerar dig själv eller räddar en annan person från rep. Det är viktigt att den här utbildningen väljs utifrån vilka räddningsmoment som är aktuella i din vardag.

När du genomgått den här kursen har du kunskaper för att rätt och säkert använda arbets- och räddningsutrustning i slutna utrymmen som cisterner, brunnar och förbränningsugnar. Du får bland annat lära dig vilka regler och rutiner som gäller, korrekt användning av andningsutrustning och hurr du hanterar en nödställd person. Du får praktisk övning i hur du sätter upp en tripod, använder en Davit-arm, andningsutrustning och liknande hjälpverktyg.

Det här är introduktionskursen som ger dig grunderna i rope access, eller yrkesklättring. Du lär dig bland annat enklare riggning, räddning och att klättra upp och ner i rep. Kursen kräver inga som helst förkunskaper och du får låna all nödvändig utrustning på plats. Efter utbildningen får du ett certifikat för SPRAT Level 1 som styrker dina kunskaper och du får arbeta professionellt med yrkesklättring.

Den här kursen bygger på SPRAT Level 1. För att kunna gå den behöver du ha arbetat minst 500 timmar med yrkesklättring under minst 6 månader sedan du fick din första certifiering. Utbildningen lär dig mer avancerade riggningar, räddningar och att hantera lyft inom din arbetsgrupp. Du får låna utrustning på plats och efter avslutad kurs får du certifikat för SPRAT Level 2.

Den här kursen bygger på SPRAT Level 2. Utbildningen är för dig som vill ansvara för egna arbetslag och lära dig att leda gruppens arbete på ett säkert sätt. Stort fokus ligger på att planera och leda arbetet, ta fram riskanalyser och kunna utföra avancerade räddningsuppdrag med ett helt team. Du får låna utrustning på plats och efter avslutad kurs är du kvalificerad att ansvara för och leda egna team i reparbete. Du får ett certifikat för SPRAT Level 3.

Den här kursen bygger på SPRAT Level 2. Utbildningen är för dig som vill ansvara för egna arbetslag och lära dig att leda gruppens arbete på ett säkert sätt. Stort fokus ligger på att planera och leda arbetet, ta fram riskanalyser och kunna utföra avancerade räddningsuppdrag med ett helt team. Du får låna utrustning på plats och efter avslutad kurs är du kvalificerad att ansvara för och leda egna team i reparbete. Du får ett certifikat för SPRAT Level 3.