Ica lager

Montage

I Helsingborg ligger ett av Icas två största lager i Sverige. Hit kommer leveranser som ska omfördelas till hela landet. Minsta störning eller produktionsstopp innebär stora ekonomiska förluster. Från rep kunde vi utföra de montage som behövdes utan att orsaka driftstopp eller störa golvytan på det sätt som ställningar hade gjort.

Uppdrag

I lagrets tak behövde ett hundratal armaturer bytas ut till LED och en kabel för styrning installeras. Idén att utföra uppdraget via rep väcktes efter en mässa där uppdragsgivaren först träffat oss och fått upp ögonen för reparbete.

Utförande

Inför uppdraget var riskhanteringen för rörliga produktionslinor och robotar samt lagrets höga krav på hygien centrala. Vi spände upp vajrar att utgå ifrån i takets befintliga fackverksbalkar och kunde smidigt ta oss till de armaturer som behövde bytas. Lagrets verksamhet kunde fortgå precis som vanligt helt utan störningar som annars hade inneburit enorma kostnader.

Resultat

Beställaren räknade ut att kostnaden för montaget blev mindre än hälften av vad det skulle blivit att utföra uppdraget från ställningar genom att i stället som nu, använda sig av reparbete. Ja, och så blev såklart alla armaturerna utbytta till nya.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.