Turning Torso

Rostskyddsmålning

Turning Torso är Sveriges högsta skyskrapa med sina 190,4 meter. Byggnaden rymmer till större delen bostäder men också kontor och konferensvåningar. Vid underhållsarbete här är det ändå inte bara höjden som dikterar uppdragets ramar, det är också fastighetens vridning som gör det utmanande att komma åt överallt.

Uppdrag

Vårt uppdrag var att ge stålkonstruktionens 20 knutpunkter ett beständigt rostskydd. I det här uppdraget efterfrågade kunden också att vi tog hand om kommunikation till boende och arbetande samt att vi stod för att upprätthålla tillgängligheten till byggnadens entréer.

Utförande

När en byggnad roterar ett kvarts varv från topp till botten kan vi inte bara arbeta uppifrån och ner, utan måste följa byggnadens vridning. Därför krävdes en uttömmande riskanalys och räddningsplan. Parallellt tog vi fram ett omfattande målningsprogram med en metodbeskrivning som innefattade bland annat mätningar av stålets profildjup, salt, ståltemperatur, luftfuktighet, daggpunkt och tjockleken på färglager. Rostskyddsmålning på så hög höjd är ett ytterst väderberoende uppdrag. Därför använde vi de dagar måleriarbetet stod still till att fortsätta en redan påbörjad inspektion av fastighetens stålkonstruktion.

Resultat

Efter avslutat uppdrag lät vi en tredje part inspektera arbetet, en kontroll som lämnades utan anmärkning. Utlåtandet gav kunden en ytterligare trygghet i utförandet och den feedback vi fick vittnade även om att de uppskattade hur vi hade skött informationen till alla i huset.

Nyheter

Under sommar/hösten har vi klätt in Hjärups nya stationsbro med paneler av polykarbonatskivor.

Under två fartfyllda dagar träffade vi en mängd trevliga och intressanta människor på Fastighetsmässan Syd.

Brf Ida är en stor bostadsrättsförening belägen i Rosengård och består av 14 byggnader och 738 bostäder. Vi har nyligen skrivit avtal om att tvätta, foga och måla om fasaderna samt genomföra fönsterputs på alla byggnader. Arbetet kommer påbörjas i maj och beräknas pågå under det kommande året.

Redan i början av 2018 påbörjade vi diskussioner med Region Skåne kring hur vi kunde hjälpa till att säkra ett långsiktigt och smidigt underhåll av den nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM. 2019 skrev vi avtal gällande konsulttjänster för projektering där uppdraget var att ta fram ett konkret och genomförbart förslag.